Aktualności

WYCENA USŁUGI na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”

Wycenę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godziny 11:00 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów   z dopiskiem: „Szacowanie usługi – zajęcia dla dzieci oraz rodziców” – lub przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany podpisany dokument na adres e-mail: cuw@jedrzejow.eu również w terminie do 10.08.2021 r. do godziny 11:00.

Informacja

Zapraszamy na spotkanie Rodziców, które odbędzie się w dniu 07.07.2021r. (środa) o godzinie 16:30 w Żłobku w Piaskach. Spotkanie będzie dotyczyć spraw bieżących oraz wyboru Rady Rodziców.

Informacja

Czytaj więcej o: Informacja
  • Opłaty za pobyt w żłobku dziecka dokonywane są przelewem do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Jędrzejowie nr konta bankowego: 46 8493 0004 0210 0071 9317 0001.
  • Opłaty za wyżywienie dziecka dokonywane są osobiście u intendenta na kwitariusz w dniach od 15-17 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Do góry

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial