Żłobek w Piaskach rekrutacja dzieci do 3 roku życia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie lub w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów.

Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z załącznikami
należy złożyć do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów (pokój nr 19)  lub przesłać na adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce “Rekrutacja – odpłatna


Serdecznie zapraszamy!