Dokumenty

Procedury bezpieczeństwa

Dokumenty dla rodziców


Uchwała i Statut Żłobka w Piaskach


Regulamin organizacyjny Żłobka w Piaskach


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Piaskach prowadzonym przez Gminę Jędrzejów