Wyniki Rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka w Piaskach na rok szkolny 2022/2023

Lista dzieci kontynuujących pobyt w Żłobku na rok szkolny 2022/2023

Lista dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2022/2023 (aktualizacja listy)