Prace konkursowe ,,Jak wygląda zając”

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w konkursie ,,Jak wygląda zając”. Każda z prac została nagrodzona.

Proszę śledz nas na facebook: