OGŁOSZENIE – REKRUTACJA

W związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok 2023/2024, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do Żłobka w Piaskach, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora żłobka lub opiekunów grup „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka”. Kartę można pobrać w siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka. W karcie tej rodzic zaznacza, iż jest to kontynuacja.

Termin składania karty(kontynuacji) – 01.03.2023 r. – 15.03.2023 r.

Dzieci już uczęszczające zostają przyjęte wyłącznie na podstawie złożonej karty. Brak karty (kontynuacji) jest jednoznaczny z rezygnacją.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  • 01.03.2023 r.-31.03.2023 r.– pobieranie i składanie ,,Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka” (załącznik nr 1). Kartę będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej żłobka: http://zlobek.jedrzejow.eu
  • 03.04.2023 r.-27.04.2023 r. – weryfikacja złożonych kart zgłoszenia dzieci do Żłobka na dany rok.
  • 28.04.2023 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka oraz listy rezerwowej obejmującej dzieci oczekujące na miejsce w Żłobku.
  • Do 15.06.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców woli oddania dziecka do żłobka (załącznik nr 2 do pobrania osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej żłobka: http://zlobek.jedrzejow.eu). Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Żłobku.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji w Żłobku pozostaną wolne miejsca lub w ciągu roku zwolni się miejsce, przyjmowane będą dzieci oczekujące na liście rezerwowej. W kolejnych latach rodzice/ opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do Żłobka zamieszkali na terenie Gminy Jędrzejów potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z opieki w terminie od 1 do 15 marca każdego roku , poprzez złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ,, (załącznik nr 1), którą można pobrać w siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka.
W karcie tej rodzic zaznacza, iż jest to kontynuacja.

Proszę śledz nas na facebook: