Informacja

Powiększ obraz
  • Opłaty za pobyt w żłobku dziecka dokonywane są przelewem do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Jędrzejowie nr konta bankowego: 46 8493 0004 0210 0071 9317 0001.
  • Opłaty za wyżywienie dziecka dokonywane są osobiście u intendenta na kwitariusz w dniach od 15-17 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Proszę śledz nas na facebook: