WYCENA USŁUGI na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”

Wycenę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godziny 11:00 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów   z dopiskiem: „Szacowanie usługi – zajęcia dla dzieci oraz rodziców” – lub przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany podpisany dokument na adres e-mail: cuw@jedrzejow.eu również w terminie do 10.08.2021 r. do godziny 11:00.

Proszę śledz nas na facebook: